Gravesøknader i Orkland kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Orkland kommune

Graving i Orkland kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nyeorkland.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/566
Entreprenør NYHUS MASKIN AS
Start 29.10.2020
Slutt 27.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Grustaket 1 -20
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.10.2020
Tittel 20-009 Nettselskapet, Grustaket
Byggherre
Organisasjon: NETTSELSKAPET AS (orgnr.: 921688679)
Kontaktperson: Steinar Snøsen (tlf.: 95730848)
Stedsansvarlig
Jomar Dyndal (tlf.: 91844385)
Ansvarshavende
Rune Rye (tlf.: 41240363)