Gravesøknader i Orkland kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Orkland kommune

Graving i Orkland kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nyeorkland.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/561
Entreprenør STENSETH MASKIN AS
Start 13.10.2020
Slutt 13.10.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Balsnes gate 13 -15
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.10.2020
Tittel 1177 Strandveien 38 - KR Bygg
Byggherre
Kontaktperson: Bård Ebbesen (tlf.: 915 84 949)
Stedsansvarlig
Jørgen Ranøien (tlf.: 90413751)
Ansvarshavende
Gunnar Stenseth (tlf.: 91847155)