Gravesøknader i Orkland kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Orkland kommune

Graving i Orkland kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nyeorkland.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/544
Entreprenør STENSETH MASKIN AS
Start 23.09.2020
Slutt 22.09.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gjølvegen 1 -5
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 22.09.2020
Tittel 1172 Frishåggån
Byggherre
Organisasjon: BLOCK WATNE AS (orgnr.: 968757954)
Kontaktperson: Nils Einan (tlf.: 95261854)
Stedsansvarlig
Terje Opøien (tlf.: 97683056)
Ansvarshavende
Gunnar Stenseth (tlf.: 91847155)