Gravesøknader i Orkland kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Orkland kommune

Graving i Orkland kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nyeorkland.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/542
Entreprenør NYHUS MASKIN AS
Start 14.09.2020
Slutt 29.10.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Torfinn Bjørnaas' plass 1 -5
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Gatelys, Telekabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.09.2020
Tittel 20-063 Orkla Industrimuseum
Byggherre
Organisasjon: HENT AS (orgnr.: 990749655)
Kontaktperson: Tore Brennmoen Tollan (tlf.: 95152043)
Stedsansvarlig
Geir Olav Berg (tlf.: 90198402)
Ansvarshavende
Jan Morten Nyhus (tlf.: 91839822)