Gravesøknader i Orkland kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Orkland kommune

Graving i Orkland kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nyeorkland.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/6 Generelle planer On Energi 2022 - 23 Arbeidstillatelse Kommunale gater og veger AV-NOR AS 21.02.2022 31.12.2023
22/8 117581 - Fjernvarme til Laksøra. SH Gravearbeid Laksørvegen, Havneveien BN ENTREPRENØR AS 19.04.2022 16.12.2022
22/11 2764 Nordgjerdsvegen Gravearbeid Nordgjerdsvegen JOHANNESSEN AS 05.04.2022 31.08.2022
22/12 2946 Orkla Stadion Gravearbeid Eksisvegen, Johan Gjønnes' veg JOHANNESSEN AS 20.04.2022 31.08.2022
22/13 Nordbygdveien 141 Gravearbeid Nordbygdveien LW ENTREPRENØR AS 20.04.2022 31.08.2022
22/14 Slettaveien Gravearbeid Slettaveien LW ENTREPRENØR AS 25.04.2022 31.08.2022
22/15 Nordbygdveien 111/56 Gravearbeid Nordbygdveien LW ENTREPRENØR AS 25.04.2022 31.08.2022
22/16 Fiber Kvålsjåren Gravearbeid Kvålsjårvegen, Kvålsjårvegen SB ANLEGGSTJENESTER AS 20.04.2022 31.08.2022
22/17 Landrøsveien 104 Gravearbeid Landrøsveien LW ENTREPRENØR AS 25.04.2022 31.08.2022
22/18 Tolla Gravearbeid Gnr/Bnr: 800/57 LW ENTREPRENØR AS 25.04.2022 31.08.2022
22/19 Åsmulveien 79/95/133/157 Gravearbeid Åsmulveien LW ENTREPRENØR AS 26.04.2022 31.08.2022
22/23 Norbygdveien 136 Gravearbeid Nordbygdveien LW ENTREPRENØR AS 07.06.2022 31.08.2022
22/24 Åsmulveien 60x2 + nærføring/Ulkestadveien 7/Åsmulveiein 119 Gravearbeid Åsmulveien LW ENTREPRENØR AS 07.06.2022 31.08.2022
22/25 Yslandsveien 57x2 + nærføring 80-88 Gravearbeid Yslandsveien LW ENTREPRENØR AS 07.06.2022 31.08.2022
22/26 Landrøveien 23-81 Gravearbeid Landrøsveien LW ENTREPRENØR AS 07.06.2022 31.08.2022
22/27 Slettaveien 56-78 - Øyangsveien 452 Gravearbeid Slettaveien LW ENTREPRENØR AS 07.06.2022 31.08.2022
22/28 Ulkestadveien 7 Gravearbeid Ulkestadveien LW ENTREPRENØR AS 07.06.2022 31.08.2022
22/30 Fiber Orkland Lensmannskontor Gravearbeid Orkdalsveien SB ANLEGGSTJENESTER AS 17.06.2022 01.09.2022
22/34 Fiber Industrihavneveien 66 Gravearbeid Industrihavnveien SB ANLEGGSTJENESTER AS 27.06.2022 30.09.2022
22/36 3071 Øyavegen, Realnet Gravearbeid Øyavegen JOHANNESSEN AS 11.07.2022 31.10.2022
22/38 809 Fannremsprosjektet Gravearbeid Øyakroken GAULA GRAVESERVICE AS 14.07.2022 26.09.2022
22/39 809 Fannremsprosjektet,Fannremsflata 2A Gravearbeid Fannremsflata GAULA GRAVESERVICE AS 01.08.2022 21.09.2022