Gravesøknader i Orkland kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Orkland kommune

Graving i Orkland kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nyeorkland.no
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i sak 20/413 hos saksbehandlende enhet Orkland kommune Tekniske tjenester - Veg. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser